Tag: भयानक ! गौतम बुद्धांना प्रसन्न करण्यासाठी भिख्खूने स्वतःचे मुंडके छाटले !