Tag: केरळची २ फूट लांबीची 'मानिक्यम' ठरली जगातली सवात छोटी गाय !